certifikát din iso 9001:2008

Zertifikat DIN EN ISO 9001:2008     Zertifikat ISO 9001:2008

Společnost HEICO FASTENERS GmbH je držitelem osvědčení o shodě s normou ISO 9001 (certifikát DIN ISO 9001). Procesy řízení, zajišťování zdrojů, realizace produktů, měření, analytické procesy a postupy zlepšování provádí společnost Heico Fasteners GmbH ve shodě s požadavky mezinárodní normy ISO 9001:2008.

Vrcholové vedení společnosti zaručuje, že politika jakosti je přiměřená účelu politiky jakosti. Její součástí je závazek dodržování požadavků a neustálého zlepšování účinnosti systému řízení jakosti. Vrcholové vedení poskytuje rámec pro stanovování a přezkum cílů v oblasti kvality, které jsou vhodným a srozumitelným způsobem komunikovány celé společnosti Heico Fasteners GmbH a jsou přezkoumávány tak, aby byla zaručena trvalá stabilita.
Stanovujeme a zajišťujeme zdroje potřebné pro implementaci a udržování systému řízení jakosti a neustálé zlepšování jeho účinnosti. Plněním požadavků zákazníků zvyšujeme jejich spokojenost.

Naši zaměstnanci, jejichž činnosti mají vliv na shodu výrobků s požadavky, jsou kompetentní z hlediska příslušného vzdělání, školení, dovedností a zkušeností. Všichni zaměstnanci jsou si vědomi důležitosti a vlivu svých aktivit na dosahování cílů jakosti.

Společnost Heico Fastener GmbH stanovuje, poskytuje zdroje a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosahování shody výrobků s požadavky. Infrastruktura zahrnuje budovy, pracoviště a s nimi související služby, procesní zařízení (jak hardware, tak software) a podpůrné služby (jako doprava, komunikace a informační systémy).

Důsledně a pravidelně provádíme plánování a vývoj procesů potřebných pro realizaci produktu. Plánování realizace produktu probíhá v souladu s požadavky jiných procesů systému řízení jakosti. Při plánování realizace produktu stanovuje společnost Heico Fasteners GmbH následující: a) cíle jakosti a požadavky na produkt, b) potřebu zavádět procesy a dokumenty a poskytovat zdroje specifické pro daný produkt, c) potřebné ověřovací, validační, monitorovací, měřící, kontrolní a zkušební aktivity specifické pro daný produkt a kritéria pro schvalovací proces produktu d) záznamy potřebné k prokázání, že proces realizace a výsledný produkt splňují požadavky.

Společnost HEICO FASTENERS GmbH je odhodlána splňovat a překonávat zákaznické požadavky implementací a neustálým zlepšováním systému řízení jakosti. Naším cílem je absolutní zákaznická spokojenost, kterou budeme dosahovat poskytováním výrobků prvotřídní kvality včas a za konkurenceschopné ceny.