HEICO-LOCK® KOLOVÁ MATICE

NEW: HEICO-LOCK® Keilsicherungsmutter

HEICO-LOCK® Kolová matice je spolehlivé řešení problému uvolňování matic kola a to jak na silnicích, tak v terénu. původní samojistné podložky HEICO-LOCK® jsou spojeny s maticí takovým způsobem, že se mohou vzájemně otáčet, ale současně konstrukce brání tomu, aby se oddělily, ztratily nebo byly použity v nesprávné vzájemné poloze. Kolová matice HEICO-LOCK® poskytuje ideální ochranu proti uvolnění kol a to i při velmi nepříznivých provozních okolnostech, vysokých rychlostech a nejnáročnějších provozních podmínkách. s kolovou maticí HEICO-LOCK® jsou nehody způsobené upadnutím kola věcí minulosti.

 

 

 

PROVEDENí KOLOVÉ MATICE

Kolová matice HEICO-LOCK® je dodávána smontovaná. Způsob, jakým jsou podložky HEICO-LOCK® a matice spojeny zaručuje, že budou vždy použity ve správné vzájemné poloze a vaše kolo bude zajištěno pomocí osvědčeného principu závěrného klínu HEICO-LOCK®, a to bez ztráty kvality nebo funkčnosti.

 

výHOdy pRO váS

 • Významné snížení rizika vzniku nehod způsobených uvolněním kolových matic
 • Snadná montáž díky permanentnímu spojení samojistné podložky HEICO-LOCK® a matice
 • Minimalizace rizika odstávek výroby a provozu způsobených selháním šroubových spojů
 • Snížení času a náročnosti montáže
 • Opakované použití nesnižuje funkčnost ani kvalitu
 • Snadná, bezpečná a rychlá montáž i pro nekvalifikovaného operátora
 • Trvale zajištěna správná poloha

 

tECHnICkÉ SpECIFIkaCE

KSM      

1. Smontovaný samojistný systém

 • Kolová matice HEICO-LOCk® je dodávána smontovaná. tím je zajištěno, že bude vždy ve správné samojistné pozici - tato vlastnost je obzvlášť důležitá všude tam, kde se montáž a demontáž bude provádět opakovaně.
 
Material  

2. Rozdíl v tvrdosti: HHEICO > HMaterial

 • Povrch spojovaných dílů musí mít nižší tvrdost než je povrch kolové matice HEICO-LOCk®
  • Ocel (kalená) 485 ±25 Hv0.3
 
 

3. Rozdíl v úhlech: α > β

 • Úhel klínu (α) HEICO-LOCK® klínových samojistných podložek je větší než úhel stoupání (β) závitu
 • Tento rozdíl způsobí, že nárůst tloušťky HEICO-LOCk® klínových samojistných podložek je větší, než je případný podélný pohyb šroubu po závitu
 
 

4. Rozdíl v tření: μa > μi

 • Klínové plochy mají výrazně nižší koeficient tření μi než ozubená vnější plocha podložek (koeficient tření μa)
 • Povolování způsobené dynamickým namáháním vyvolá pohyb mezi dvěma podložkami po jejich klínových plochách
 
 

5. Rozdíl v předpětí: Fdyn > Fstat

 • Nárůst tloušťky HEICO-LOCK® klínových samojistných podložek jako důsledek povolování vede ke zvýšení svěrné síly
 • To má za následek zvýšení předpětí oproti statickému stavu a zajištění spoje

 

ObLaStI pOužItí

 

 

 

 

 

PŘEHLED VÝROBKŮ

JEMNÝ ZÁVITOCEL POLOŽKA Č.VNĚJŠÍ PRŮMĚR [mm]POČET V BALENÍ
M20 x 1.5 HLM-20x1.5 42,8 1 / 10
M22 x 1.5 HLM-22x1.5 46,0 1 / 10

 

Speciální rozměry a speciální materiály na požádání.

 

Info: HEICO-LOCK® KLÍNOVÁ SAMOJISTNÁ MATICE


Klikněte pro více informací >>