Funkční principy

Funktionsprinzip

HEICO-LOCK® klínové samojistné podložky jsou podložky na principu závěrného klínu, které spolehlivě jistí šroubové spoje využitím napětí namísto tření.

Systém HEICO-LOCK® se skládá ze smontovaného páru podložek, které jsou na vnitřní straně opatřeny klíny a na protilehlých stranách radiálními zuby. Při utahování šroubů a/nebo matic dojde k vtisku zubů do materiálu a tím pádem k usazení styčných ploch. Další utahování pak zajistí podložky HEICO-LOCK® v pozici. K pohybu může docházet pouze na povrchu klínů podložek. Vzájemným působením obou stran podložek vzniká zajišťovací systém, který brání povolení šroubového spoje působením otřesů, rázů nebo vibrací.