Technické údaje

1.Rozdíl tvrdosti HEICO-LOCK® a styčných ploch (HHEICO > HMaterial)

  • Tvrdost podložek HEICO-LOCK® musí být vyšší než tvrdost styčných ploch a je vyšší také než tvrdost šroubů a matic konstrukční třídy a pevnostních šroubů a matic (třídy 8.8, 10.9 a 12.9.)
  • Radiální zuby na vnější straně podložek se při utahování vtisknou do styčných ploch.

Tabulka tvrdosti HEICO-LOCK®

MateriálTvrdosti
Standardní ocel (1.1191)
(prokalená)
485 ±25 HV0.3
Nerez ocel A4 (1.4404)
(povrchově kalená)
> 520 HV0.05
Nerez ocel SMO 254 (1.4547)
(povrchově kalená)
> 520 HV0.05

 

                   Technical Data
 

2. Rozdíl v úhlu klínů podložek HEICO-LOCK® a úhlu stoupání závitu šroubu

  • Úhel klínů podložek HEICO-LOCK® α je větší než úhel stoupání závitu šroubu β.
  • Nárůst tloušťky HEICO-LOCK® samojistné klínové podložky je větší než je případný podélný pohyb šroubu po závitu. Jistící podložky zabraňují v povolení šroubu/matice v důsledku vibrací a šroub/matice jsou bezpečně zajištěny v poloze.
  Technical Data
 

3. Rozdílný koeficient tření klínů podložek HEICO-LOCK® a radiálních zubů

  • Klíny jednotlivých podložek (čelo spoje) mají součinitel tření µi, který je mnohem menší než součinitel tření radiálních zubů na vnější straně páru podložek µa).
  • Jakékoli povolování v důsledku dynamického zatížení povede vždy pouze k pohybu napříč čely klínů podložek.
  Technical Data
 

4. Jištění šroubového spoje dodatečným zvýšením předpětí (Fdyn > Fstat)

  • Povolování šroubu způsobí, že se dvojice podložek HEICO-LOCK® oddálí od sebe a tím dojde ke zvýšení svěrné síly. Výsledkem je tedy větší svěrná síla.
  • Oddálení podložek od sebe zvyšuje předpětí a bezpečně jistí šroubový spoj i v případě, že je vystaven extrémním vibracím a dynamické zátěži.
  Technical Data
 

5. Podložky HEICO-LOCK® s širším vnějším průměrem

Varianta HEICO-LOCK® samojistných klínových podložek s větším průměrem je doporučena k užití na velkých/dlouhých otvorech (například v kombinaci s maticemi/šrouby s přírubou, lakovaných površích nebo měkkých materiálech (např. hliník).

  Technische Daten