Junkertest

Junkertest

Junkertest

De Junker-Vibratietest conform DIN 65151 is een veel gebruikte procedure bij het testen en vergelijken van de borging van dynamisch belaste boutverbindingen bij blootstelling aan trillingen. Bij deze test wordt met behulp van een load cell continu de voorspankracht in de boutverbinding gemeten en geregistreerd, terwijl de boutverbinding continu haaks op de schroefas wordt belast. Als aanvulling op de in DIN 65151 beschreven test is DIN 25201 ("Constructierichtlijn voor railvoertuigen en de bijbehorende componenten - Boutverbindingen - Borgen van boutverbindingen") uitgebreid met een exacte beschrijving van de uit te voeren testprocedure. Deze exacte beschrijving is vastgelegd in bijlage DIN 25201-4/6/

De HEICO-LOCK® Borgringen zijn conform DIN 65151 en DIN 25201-4 (onafhankelijk) gecontroleerd en getest. De uitkomst is dat de HEICO-LOCK® Borgringen volledig aan de gestelde eisen van de genoemde DIN normeringen voldoen.