TEST JUNKERA

Junkertest

Junkertest

Test wibracyjny Junkera zgodny z normą DIN 65151 (dynamiczne testowanie efektywności działania elementów złącznych poddanych obciążeniom poprzecznym) jest powszechną i niezawodną metodą sprawdzania i porównywania skuteczności poszczególnych rodzajów połączeń śrubowych.

Dzięki testowi można w uproszczony sposób zbadać odporność różnych rodzajów połączeń na oddziaływanie poprzecznych drgań i wibracji. Testowane połączenie śrubowe jest poddawane działaniu sił skierowanych prostopadle do swojej osi o regulowanej częstotliwości i amplitudzie a postępujące zmiany siły zacisku są mierzone przez czujniki tensometryczne i przedstawiane na wykresie.

Test Junkera jest uznawany za najbardziej rygorystyczny w porównaniu z metodami opartymi o generowanie dynamicznych obciążeń poosiowych wywołujących luzowanie się śrub. Jego szczegółowy opis jest zawarty w opracowaniu „ Badanie mechanizmu samoczynnego luzowania i optymalnego zabezpieczania połączeń śrubowych"

Test umożliwia również porównanie skuteczności działania kilku metod zabezpieczania połączeń poddanych takim samym warunkom pracy. Połączenia śrubowe zabezpieczone podkładkami           HEICO-LOCK® tracą jedynie część napięcia wstępnego, co wynika z osiadania i relaksacji elementów współpracujących, a następnie utrzymują stały, wysoki poziom siły zacisku w złączu. Funkcja blokująca klina znajduje swoje potwierdzenie podczas odkręcania śruby lub nakrętki, przez widoczny i odczuwalny wzrost napięcia w śrubie. Śruby zabezpieczone innymi metodami wykazują w warunkach testu szybki spadek napięcia i w rezultacie luzują się co dowodzi przewagi systemu podkładek klinujących nad tymi metodami.

Testy Junkera, które są prowadzone zgodnie z normą DIN 65151 zostały również szczegółowo opisane w normie DIN 25201 „Zasady projektowania dla pojazdów szynowych i ich komponentów -Połączenia śrubowe - Część 2: Projektowanie-Aplikacje mechaniczne". Znajdujące się tam zapisy zostały zweryfikowane i ponownie opracowane a następnie potwierdzone w ramach wspieranego przez przemysł projektu badawczego realizowanego przez Uniwersytet Zastosowań Naukowych w Kolonii (Niemcy) razem z Instytutem Naukowo -Badawczym IMA w Dreźnie (Niemcy). Cały proces stanie się częścią uzupełnionej normy DIN 25201 i zostanie opublikowany pod nazwą DIN 25201-4/6. Testy podkładek klinujących HEICO-LOCK® są prowadzone zawsze zgodnie z nową normą DIN 25201-4/6.

Rezultaty testów Junkera są przydatne przy wdrażaniu opracowań mających na celu ograniczenie lub wyeliminowanie ryzyka poluzowania się połączeń śrubowych. Według autora metody dr Gerharda H. Junkera „ jest udowodnione, że złącza obciążone dynamiczne ulegają w większości przypadków uszkodzeniom albo w wyniku zmian zmęczeniowych albo na skutek samoczynnego luzowania się przy czym luzowanie jest przyczyną powstawania większości uszkodzeń zmęczeniowych".