Nakrętka klinująca HEICO-LOCK®

NEW: HEICO-LOCK® Keilsicherungsmutter

Nakrętka klinująca HEICO-LOCK® jest doskonałym, najwyższej jakości rozwiązaniem technicznym przeznaczonym do zabezpieczania najbardziej wymagających połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem. To unikalne, nierozłączne a jednocześnie ruchowe zestawienie nakrętki i sprawdzonego systemu zabezpieczającego połączenia śrubowe jakim jest podkładka klinująca HEICO-LOCK®, pewnie zabezpiecza połączenia śrubowe, zwłaszcza w warunkach obciążeń dynamicznych, drgań i wibracji.

 

 

 

Konstrukcja

Nakrętka klinująca HEICO-LOCK® składa się ze specjalnie wykonanej nakrętki kołnierzowej i dwóch elementów stanowiących podkładkę klinującą HEICO-LOCK®. Elementy podkładki klinującej są osadzone na tulejce będącej integralną częścią nakrętki, która dzięki odpowiedniemu rozwalcowaniu krawędzi zapewnia zarówno ich właściwe ułożenie względem nakrętki jak i trwałe połączenie w jeden zespół. Precyzyjne wykonanie zawalcowania zapewnia wstępny luz potrzebny do stworzenia połączeń kształtowych między współpracującymi powierzchniami podczas dokręcania nakrętki co z kolei jest jednym z warunków do uzyskania klinowego efektu blokującego podczas jej odkręcania. Tak skonstruowana nakrętka klinująca HEICO-LOCK® jest więc elementem złącznym wyposażonym w funkcję zabezpieczającą go przed samoczynnym odkręcaniem.

Zalety 

 • Gwarancja pewności i bezpieczeństwa
 • Zdecydowane ograniczenie ryzyka wypadków spowodowanych odkręceniem się kół
 • Łatwy i szybki montaż dzięki użyciu jednego elementu zamiast oddzielnej aplikacji podkładki i nakrętki
 • Łatwy i szybki demontaż dzięki możliwości nasmarowania elementów złącznych
 • Eliminacja problemu uszkodzeń maszyn i urządzeń wynikających z poluzowania się śrub
 • Możliwość wielokrotnego użycia bez utraty jakości i skuteczności

 

Dane Techniczne

     

1. System gotowy do natychmiastowego zastosowania

 • Nakrętki klinujące do kół HEICO-LOCK® są dostarczane w postaci gotowej do bezpośredniego użycia a po dokręceniu zawsze pozostają w stałej pozycji nie wymagającej kontroli i dokręcania zapewniając użytkownikowi komfort i bezpieczeństwo
 
 

2. Różnica w twardości materiałów: HHEICO > HMaterial

 • Twardość podkładki klinującej będącej elementem nakrętki klinującej HEICO-LOCK® wynosi 485 ±25 HV0.3
 • Twardość materiału łączonego musi być o minimum 15% niższa od twardości podkładki
 
 

3. Różnica w kątach: α > β

 • Kąt nachylenia klinów (α) podkładki klinującej jest więszy od kata wzniosu linii śrubowej (β)
 • Różnica w kątach powoduje, że następujący podczas odkręcania śruby, dzięki wzajemnemu przemieszczaniu się elementów podkładki po powierzchniach klinowych, przyrost wysokości podkładki jest większy niż możliwy wzdłużny pooiowe przemieszczenie się śruby
 
 

4. Różnica w tarciu: μa > μi

 • Współczynnik tarcia powierzchni klinowej podkładki (wewnętrznej) μi jest znacznie niższy od współczynnika powierzchni ząbkowanej (zewnętrznej) μa
 • Dążenie do poluzowania połączenia śrubowego pod wpływam obciążeń dynamicznych powoduje ruch między dwoma elementami podkładki na powierzchniach klinowych co prowadzi do powstania blokującego efektu klinującego
 
 

5. Różnica w napięciu wstępnym: Fdyn > Fstat

 • Przyrost wysokości podkładki klinującej w efekcie dążenia do poluzowania prowadzi do przyrostu napięcia i wzrostu siły zacisku
 • Wzrost napięcia w stosunku do napięcia wstępnego powoduje , że odkręcenie śruby jest możliwe tylko przez pokonanie tego przyrostu a więc uniemożliwia odkręcenie samoczynne

 

Przykłady zastosowań

 

Obszary zastosowania

 
Energetyka

Kolejnictwo

Konstrukcje stalowe

Motoryzacja

 

Tabela Produktów

GwintTyp nakrętkiØ zewn.[mm]Ilość w opakowaniu
M6 HLM-6 14,2 100
M8 HLM-8 17,9 100
M10 HLM-10 21,8 50
M12 HLM-12 26,0 50
M14 HLM-14 29,9 30
M16 HLM-16 34,5 25
M18 HLM-18 38,0 20
M20 HLM-20 42,8 10
M22 HLM-22 46,0 10
M24 HLM-24 51,0 5
M27 HLM-27 56,0 5

 

Nakrętki o niestandardowych wymiarach i w wykonaniu z niestandardowych materiałów mogą być dostępne na zamówienie.

 

INFO: Nakrętka klinująca HEICO-LOCK® do kół


Kliknij, aby uzyskać dodatkowe informacje >>