HEICO-LOCK® PODKŁADKI KLINUJĄCE

HEICO-LOCK® Wedge Lock Washers

Połączenia śrubowe zabezpieczone podkładkami klinującymi HEICO-LOCK® nie ulegają poluzowaniu nawet pod wpływem działania drgań, wibracji lub obciążeń dynamicznych. Skuteczność rozwiązania jest oparta na blokującym działaniu klina i czynnym wykorzystaniu naciągu śruby uzyskanym podczas jej dokręcania. Podkładka klinująca HEICO-LOCK® składa się z dwóch jednakowych elementów, posiadających na każdej z powierzchni nacięcia, na jednej w kształcie klinów a na drugiej promieniowo rozłożonych ząbków. Oba elementy są zestawione powierzchniami klinowymi do wewnątrz. klinowy efekt blokujący uzyskuje się dzięki różnicy między kątem nachylenia klinów a kątem wzniosu linii śrubowej gwintu współpracującej śruby. Wynikająca stąd konieczność pokonania przyrostu napięcia wstępnego uniemożliwia samoczynne poluzowanie się połączenia śrubowego.

 

 

 • Niezawodna skuteczność w warunkach stałych lub zmiennych obciążeń dynamicznych
 • Zapewnienie efektu blokowania i utrzymania żądanej siły zacisku niezależnie od wartości naciągu wstępnego śruby
 • Możliwość smarowania elementów złącznych bez ryzyka utraty funkcji blokującej
 • Możliwość wielokrotnego użycia bez starty jakości i funkcjonalności
 • Łatwość montażu i demontażu przy użyciu standardowych narzędzi
 • Zastosowanie do śrub do klasy 12.9 włącznie oraz odpowiadających im nakrętek
 • Wysoka odporność na temperaturę i korozję
 • Szeroki zakres wymiarowy: standardowo dla śrub od M3 do M76 i od ¼” do 3”, również w wersji o powiększonej średnicy zewnętrznej, wymiary niestandardowe dostępne na zamówienie
 • Zróżnicowana oferta materiałowa: standardowe wykonanie ze stali i stali kwasoodpornej, niestandardowe np. z materiałów SMO, Inconel dostępne na zamówienie

 

ZASADA DZIAŁANIA

     

Skuteczność działania podkładek klinujących HEICO-LOCK® opiera się na napięciu w śrubie a nie na tarciu na powierzchniach współpracujących jak ma to miejsce w innych metodach zabezpieczania połączeń śrubowych

 

 • Podczas dokręcania śruby lub nakrętki ząbki znajdujące się na zewnętrznych powierzchniach podkładki klinującej HEICO-LOCK® są wgniatane w materiał elementów łączącego i łączonego tworząc z nimi połączenia kształtowe
 • Odkręcanie nakrętki lub śruby powoduje przesuwanie się górnego elementu podkładki klinującej HEICO-LOCK® względem elementu dolnego po wewnętrznych powierzchniach klinowych, co wobec różnicy w kątach skutkuje powstaniem klinowego efektu blokującego
 • Odkręcenie śruby lub nakrętki zabezpieczonej podkładką klinującą HEICO-LOCK® wiąże się z koniecznością pokonania przyrostu napięcia wstępnego. Uniemożliwia to samoczynne poluzowanie się połączenia śrubowego, które jednak może być zawsze łatwo zdemontowane przez montera
 

 

DANE TECHNICZNE

     

1. Różnica w twardości: HHEICO > HMateriał

 • Twardość podkładek klinujących HEICO-LOCK® jest większa od twardości śrub klasy 12.9 i odpowiadających im nakrętek
 • Podkładki stalowe są hartowane na wskroś do twardości > 485 ±25 HV0.3; zinc flake coated
 • Podkładki ze stali kwasoodpornej są utwardzane powierzchniowo do twardości > 520 HV0.05
 
 

2. Różnica w kątach: α > β

 • Kąt nachylenia klinów w podkładce klinującej HEICO-LOCK® (α) jest większy od kąta wzniosu linii śrubowej gwintu śruby współpracującej (β)
 • Różnica w kątach powoduje, że podczas odkręcana śruby następuje przyrost wysokości podkładki klinującej
  HEICO-LOCK®, który jest większy niż możliwy liniowy ruch śruby wzdłuż gwintu
 
 

3. Różnica w tarciu: μa > μi

 • Współczynnik tarcia powierzchni klinowej podkładki μi jest znacznie niższy niż współczynnik tarcia powierzchni
  ząbkowanej μa
 • Dążenie do poluzowania połączenia śrubowego pod wpływem obciążeń dynamicznych powoduje ruch między dwoma elementami podkładki na powierzchniach klinowych co prowadzi do powstania blokującego efektu klinującego
 
 

4. Różnica w naciągu: Fdyn > Fstat

 • Przyrost wysokości podkładki klinującej HEICO-LOCK® w efekcie dążenia do luzowania prowadzi do wzrostu siły zaciskue
 • To sprawia, że wzrost napięcia śruby w stosunku do napięcia wstępnego powoduje blokowanie

 

ZABEZPIECZANIE POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

                   
Dwie podkładki HEICO-LOCK® na złączu w otworze przelotowym zabezpieczają zarówno śrubę jak i nakrętkę   Podkładka HEICO-LOCK® zabezpiecza śrubę sześciokątną w otworze znormalizowanym   Podkładka HEICO-LOCK® na śrubie imbusowej w otworze pogłębionym   Podkładka HEICO-LOCK® na kołku gwintowanym blokuje nakrętkę i zabezpiecza kołek przed wykręceniem się   Podkładek HEICO-LOCK® nie wolno stosować na elementy nie osadzone na podłożu i obracające się

 

ZASTOSOWANIE

 

 

 

 

Oferujemy również wykonanie podkładek klinujących HEICO-LOCK® ze stali kwasoodpornej i materiałów specjalnych oraz w wymiarach według specyfikacji klienta.

Nasza kompletna, standardowa oferta: