ZINTEGROWANE PODKŁADKI
KLINUJĄCE HEICO-LOCK®

NEW: HEICO-LOCK Ringsicherungsscheiben

Zintegrowane podkładki klinujące HEICO-LOCK® zapewniają najwyższą jakość zabezpieczenia połączeń śrubowych dla najbardziej wymagających zastosowań, będąc jednocześnie idealnym rozwiązaniem ułatwiającym montaż i wielorazowe użycie. Dzięki zastosowaniu elastycznego pierścienia łączącego oba elementy podkładki uzyskano pewność ich stałego i właściwego położenia względem siebie, niezależnie od krotności użycia. Takie rozwiązanie gwarantuje łatwy, szybki i bezpieczny montaż nawet dla niewyspecjalizowanych użytkowników.

 

 

 

KONSTRUKCJA

Każda integrowana podkładka klinująca HEICO-LOCK® składa się z dwóch jednakowych elementów, posiadających na każdej z powierzchni nacięcia, na jednej w kształcie klinów a na drugiej promieniowo rozłożonych ząbków. Oba elementy są zestawione ze sobą powierzchniami klinowymi do wewnątrz a ich trwałe połączenie w zespół stanowiący jedną podkładkę jest realizowane przez dopasowany, elastyczny, poliamidowy pierścień (PA) osadzony na zewnętrznej średnicy podkładki.

 

 • Łatwość montażu i demontażu przy użyciu standardowych narzędzi
 • Zapewnienie efektu blokowania i utrzymania żądanej siły zacisku niezależnie od
  wartości naciągu wstępnego śruby
 • Niezmienna skuteczność bez względu na rodzaj i wielkość obciążeń pracy złącza
 • Możliwość smarowania elementów złącznych bez ryzyka utraty funkcji blokującej
 • Możliwość wielokrotnego użycia bez starty jakości i funkcjonalności
 • Zastosowanie do śrub do klasy 12.9 włącznie, oraz odpowiadających im nakrętek
 • Zróżnicowana oferta w zakresie wymiarowym i materiałowym

 

DANE TECHNICZNE

     

1. System gotowy do natychmiastowego zastosowania

 • Każda zintegrowana podkładka klinująca HEICO-LOCK® jest dostarczana w zmontowanym komplecie co pozwala na jej natychmiastowe zastosowanie i zapewnia skuteczność działania systemu w każdych warunkach oraz eliminuje ryzyko błędów przy montażu, zwłaszcza przy stosowaniu wielokrotnym
 
 

2. Pierścień łączący

 • Elastyczny pierścień łączący oba elementy podkładki klinującej HEICO-LOCK® jest standardowo wykonany z poliamidu (PA)
 • Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania pierścienia z innych materiałów
 
 

3. Różnica w twardości: HHEICO > HMaterial

 • Twardość podkładek klinujących HEICO-LOCK® jest większa od twardości śrub klasy 12.9 i odpowiadających im nakrętek
  • Podkładki stalowe są hartowane na wskroś do twardości > 485 ±25 HV0.3
  • Podkładki ze stali kwasoodpornej są utwardzane powierzchniowo do twardości > 520 HV0.05
 
 

4. Różnica w kątach: α > β

 • Kąt nachylenia klinów w podkładce klinującej HEICO-LOCK® (α) jest większy od kąta wzniosu linii śrubowej gwintu śruby współpracującej (β)
 • Różnica w kątach powoduje, że podczas odkręcana śruby następuje przyrost wysokości podkładki klinującej HEICO-LOCK®, który jest większy niż możliwy liniowy ruch śruby wzdłuż gwintu
 
 

5. Różnica w tarciu: μa > μi

 • Współczynnik tarcia powierzchni klinowej podkładki μi jest znacznie niższy niż współczynnik tarcia powierzchni ząbkowanej μa
 • Dążenie do poluzowania połączenia śrubowego pod wpływem obciążeń dynamicznych powoduje ruch między dwoma elementami podkładki na powierzchniach klinowych, co prowadzi do powstania blokującego efektu klinującego
 
 

6. Różnica w naciągu: Fdyn > Fstat

 • Przyrost wysokości podkładki klinującej HEICO-LOCK® w efekcie dążenia do luzowania prowadzi do wzrostu siły zacisku
 • To sprawia, że wzrost napięcia śruby w stosunku do napięcia wstępnego powoduje blokowanie

 

ZASTOSOWANIE W ZABEZPIECZANIU POŁĄCZEŃ ŚRUBOWYCH

              
Dwie zintegrowane podkładki
HEICO-LOCK® na złączu w otworze
przelotowym zabezpieczają
zarówno śrubę jak i nakrętkę
  Zintegrowana podkładka
HEICO-LOCK® zabezpiecza śrubę
sześciokątną w otworze
znormalizowanym
  Zintegrowana podkładka
HEICO-LOCK® na śrubie imbusowej
w otworze pogłębionym
  Zintegrowanych podkładek
HEICO-LOCK® nie wolno stosować
na elementy nie osadzone na
podłożu i obracające się

 

ZASTOSOWANIE

              

 

TABELA WYMIARÓW

MUNCStal
Art.No.
Stal kwasoodporna
Art.No.
Ø wew.
[mm]
Ø zew.
[mm]
Ilość w opakowaniu
[pary]
M4 #8 HLRB-4 HLRB-4S 4,4 9,0 200
M5 #10 HLRS-5 HLRS-5S 5,4 9,0 200
M5 #10 HLRB-5 HLRB-5S 5,4 10,8 200
M6 - HLRS-6 HLRS-6S 6,5 10,8 200
M6 - HLRB-6 HLRB-6S 6,5 13,5 200
- 1/4" HLRB-1/4" HLRB-1/4"S 7,2 13,5 200
M8 5/16" HLRS-8 HLRS-8S 8,6 13,5 200
M8 5/16" HLRB-8 HLRB-8S 8,6 16,6 200
M10 - HLRS-10 HLRS-10S 10,7 16,6 200
M10 - HLRB-10 HLRB-10S 10,7 19,5 200
M12 - HLRS-12 HLRS-12S 13,0 19,5 200
M12 - HLRB-12 HLRB-12S 13,0 25,4 100
- 1/2" HLRS-1/2" HLRS-1/2"S 13,5 19,5 200
M14 9/16" HLRB-14 HLRB-14S 15,2 30,7 100
M16 5/8" HLRS-16 HLRS-16S 17,0 25,4 100
M16 5/8" HLRB-16 HLRB-16S 17,0 30,7 100
- 3/4" HLRS-3/4" HLRS-3/4"S 20,0 30,7 100
- 3/4" HLRB-3/4" HLRB-3/4"S 20,0 39,0 100
M20 - HLRS-20 HLRS-20S 21,4 30,7 100
M20 - HLRB-20 HLRB-20S 21,4 39,0 100
M24 - HLRS-24 HLRS-24S 25,3 39,0 100
- 1" HLRS-1" HLRS-1"S 27,9 39,0 100

Na życzenie klienta możliwe realizacje w wymiarach i z materiałów niestandardowych.
Zapraszamy również do skorzystania z szerokiej oferty standardowych podkładek klinujących HEICO-LOCK®.