ZASADA DZIAŁANIA

Funktionsprinzip

Podkładki klinujące HEICO-LOCK® zapewniają najwyższą jakość zabezpieczenia połączeń śrubowych przed samoczynnym luzowaniem.

Połączenia śrubowe zabezpieczone podkładkami klinującymi HEICO-LOCK® nie ulegają poluzowaniu nawet pod wpływem działania drgań, wibracji lub obciążeń dynamicznych. Skuteczność rozwiązania jest oparta na blokującym działaniu klina i czynnym wykorzystaniu naciągu śruby uzyskanym podczas jej dokręcania. Podkładka klinująca HEICO-LOCK® składa się z dwóch jednakowych elementów, posiadających na każdej z powierzchni nacięcia, na jednej w kształcie klinów a na drugiej promieniowo rozłożonych ząbków. Oba elementy są zestawione powierzchniami klinowymi do wewnątrz. Podczas dokręcania śruby lub nakrętki zewnętrzne powierzchnie obu elementów tworzą połączenia kształtowe z powierzchniami współpracującymi. Odkręcanie śruby lub nakrętki, również samoczynne, powoduje przemieszczanie się górnego elementu względem dolnego po wewnętrznych powierzchniach klinowych. Klinowy efekt blokujący uzyskuje się dzięki różnicy między kątem nachylenia klinów a kątem wzniosu linii śrubowej gwintu współpracującej śruby. Wynikająca stąd konieczność pokonania przyrostu napięcia wstępnego uniemożliwia samoczynne poluzowanie się połączenia śrubowego.