PRZEDE WSZYSTKIM JAKOŚĆ

Qualität

Podstawą naszej filozofii kompleksowego zarządzania jakością jest ciągły proces udoskonalania produktu i technologii produkcji, innowacyjność i program Zero Usterek.

W naszym procesie produkcyjnym uczestniczy wysoko wydajny, dialogowy system kontroli jakości PPS (narzędzie zarządzania jakością do planowania i prowadzenia produkcji) oraz system BDE (ewidencja danych produkcyjnych). Oba systemy dostarczają wartościową wiedzę wykorzystywaną do prac nad stałym wzrostem konkurencyjności naszych produktów.

Od wielu lat pracujemy zgodnie z wiodącym w przemyśle systemem CAQ. Dzięki zastosowaniu metody FMEA (analiza modeli awarii i ich skutków) w procesie rozwoju produktu, zarządzania działaniami produkcyjnymi oraz kontrolą przebiegu statystycznego (SPC) dla produkcji masowej, zapewniamy najwyższą jakość przez proces wytwórczy.