DANE TECHNICZNE

1. Różnica w twardości między podkładką klinującą HEICO-LOCK® a materiałem elementów współpracujących: (HHEICO > HMaterial)

  • Twardość podkładek klinujących HEICO-LOCK® zawsze musi przekraczać wartość twardości elementów współpracujących i standardowo jest większa od twardości śrub klasy 12.9 i odpowiadających im nakrętek.
  • Nacięcia na zewnętrznych powierzchniach obu elementów podkładek wcinają się podczas dokręcania w powierzchnie współpracujące tworząc z nimi połączenia kształtowe. 

Tabela twardości podkładek klinujących HEICO-LOCK®

MateriałTwardości
Stal (1.1191)
(hartowana na wskroś)
485 ±25 HV0.3
Stal kwasoodporna A4 (1.4404)
(utwardzana powierzchniowo)
> 520 HV0.05
Stal kwasoodporna SMO 254 (1.4547)
(utwardzana powierzchniowo)
> 520 HV0.05

 

                   Technical Data
 

2. Różnica w kątach

  • Kąt nachylenia klinów w podkładce klinującej HEICO-LOCK® (α) jest większy od kąta wzniosu linii śrubowej gwintu śruby współpracującej (β).
  • Różnica w kątach powoduje, że podczas odkręcana śruby następuje przyrost wysokości podkładki klinującej HEICO-LOCK®, który jest większy niż możliwy liniowy ruch śruby wzdłuż gwintu. Tym samym podkładka zabezpiecza śrubę lub nakrętkę przed poluzowaniem się.
  Technical Data
 

3. Różnica w tarciu

  • Współczynnik tarcia powierzchni klinowej podkładki μi jest znacznie niższy niż współczynnik tarcia powierzchni ząbkowanej μa.
  • Dążenie do poluzowania połączenia śrubowego pod wpływem obciążeń dynamicznych powoduje ruch między dwoma elementami podkładki na powierzchniach klinowych, co prowadzi do powstania blokującego efektu klinującego.
  Technical Data
 

4. Zabezpieczenie śrub przez przyrost siły zacisku (Fdyn > Fstat)

  • Przyrost wysokości podkładki klinującej HEICO-LOCK® w efekcie dążenia do luzowania prowadzi do wzrostu siły zacisku.
  • To sprawia, że wzrost napięcia śruby w stosunku do napięcia wstępnego powoduje jej blokowanie i zapobiega odkręceniu nawet w warunkach oddziaływania drgań, wibracji i obciążeń dynamicznych.
  Technical Data
 

5. Podkładki klinujące HEICO-LOCK® o powiększonej średnicy zewnętrznej

Dla otworów powiększonych, fasolkowych oraz wykonanych w materiałach miękkich oraz do zastosowania na powierzchniach malowanych zalecane są podkładki o powiększonej średnicy zewnętrznej. Optymalny rezultat można uzyskać stosując te podkładki razem z nakrętką lub śrubą kołnierzową.

  Technische Daten