din iso 9001:2008 Certifiering

DIN EN ISO 9001:2008     DIN EN ISO 9001:2008

HEICO Befestigungstechnik GmbH är certifierat enligt ISO 9001 (DIN ISO 9001 certifierat). Processer för ledningens aktiviteter, Resurs planering, framtagandet av produkter, mätning, analyser och ständiga förbättringar hanteras av Heico Fasteners GmbH I enlighet med kraven satta av ISO 9001:2008 Internationella Standard.

Den högsta ledningen försäkrar att kvalitets policy är I enlighet med syftet av kvalitets policy. Det inkluderar ett åtagande att följa regelverket och kontinuerligt och effektivitet förbättra kvaliteten av ledningens system. Den högsta ledningen sätter upp en struktur för att fastställa och gå igenom kvalitetsmål som är genomgångna och förstådda av personalen på Heico Fasteners GmbH.

Vi beslutar och ger nödvändiga resurser som krävs för att kunna implementera och underhålla kvalitetssystemet, och ständigt förbättra effektiviteten, för att öka kundnöjdheten genom att möta deras krav.

Vår personals utbildning, träning, kunskap och erfarenhet påverkar det arbete som utförs och ökar möjligheterna att förbättra de kravställda produkterna Alla anställda är medvetna om betydelsen och relevansen av deras aktiviteter och hur de bidrar till att uppfylla kvalitetsmålen.

HEICO Befestigungstechnik GmbH determines, är fast beslutna att sörja för och bibehålla infrastrukturen som krävs för att klara av att produkt kraven stämmer överens. Infrastrukturen inkluderar våra byggnader, arbetsplatser och tillhörande utrymmen, process utrustning (både hård och mjukvara), och support service (som transport, kommunikation och informationssystem).

Vi planerar och utvecklar konstant processer som är nödvändiga för framtagning av nya produkter. Denna planering är förenlig med kraven satta på ledningens kvalitetssystem. När det gäller framtagning av nya produkter fastställer Heico Fasteners GmbH att: a) Kvalitetsmål och krav för produkten b) Nödvändigheten att etablera processer, och dokumentation och ge resurser för den specifika produkten. c) Nödvändig verifikation, validering, övervakning, mätning, inspektion och testning speciellt för produkten och kriterierna för produkt acceptans. Och d) Protokoll behövs för att bevisa att de realiserade processerna och den färdiga produkten möter kraven.

HEICO Befestigungstechnik GmbH är engagerade att överträffa kundönskemålen genom implementation och ständiga förbättringar av ledningens kvalitetssystem. Vi förväntar oss 100% kundnöjdhet och vi åstadkommer det genom att leverera en överlägsen produkt levererad i tid, till ett konkurrenskraftigt pris.