Junkertest

Junkertest

Junkertest

Junker vibrations test uppfyller DIN 65151 (Dynamisk test av låseffekterna hos ett skruvförband utsatt för tvärgående laster – vibrationstest) som är en vanlig och pålitlig metod för att testa och jämföra säkerhet på skruvförband.

"Junkers" tvärgående vibrationslossnings test ger en förenklad och bredskalig test och inspektionsmetod av lossnings egenskaper hos fästelement. Maskinen skapar rörelse som rör sig vinkelrät mot skruvens axel. Junker metoden ger kvantitativa resultat genom variablerna klämkraft, antal cykler och amplitud.

En Junker test anses som en svår test för lossningsegenskaperna hos fästelement, speciellt om man jämför med en tidigare introducerad testmetod som går ut på axiell dynamisk belastning för att framkalla lossning. Junker fastställde bärigheten av den nuvarande metoden i en rapport med titeln, 'Investigations of the Mechanism of Self-Loosening and Optimal Locking of Bolted Connections'.

En jämförelse vibrationstest test är designad för att exponera två eller mer fästelement för samma parametrar för att fastställa effekterna av skillnaden. Den nuvarande utvecklingen jämförde ett förband med med mutter-skruv-bricka med ett förband med mutter-skruv-DTI. För att bättre förstå lossning genom vibrationer ger Junker oss modeller av skruvförband i statiskt tillstånd och under tvärgående vibrationer.

Resultaten av en tvärgående vibrations lossningstest är användbart för att utveckla strategier kring att reducera eller förhindra risken för att skruvar lossnar av vibrationer i drift, eller att mildra effekterna om man inte kan undvika det helt. Enligt Gerhard H. Junker, grundaren av detta test "Det är fastställt att dynamisk påkända skruvförband fallerar antingen av utmattning eller att skruven börjar rotera. Oftast sker utmattningsbrotten efter att skruven har börjat självlossna.

Resultat Junkers test på HEICO-LOCK® brickor: Att skruvar som inte inkluderade HEICO-LOCK® brickor lossnade av vibrationerna var tydligt. Vibrationslossning på HEICO-LOCK® brickorna skedde i en väldigt liten utsträckning i förhållande till de andra låsmetoderna. Den kvarvarande klämkraften efter cyklerna var avsevärt högre med HEICO-LOCK® brickan än med de andra skruvsäkringsmetoderna.

Sammanfattning:

Det var en tydlig skillnad på klämkraftstapp på testobjekten under givna förhållanden. Skruvförbandet utan HEICO-LOCK® tappade en stor del av sin klämkraft under cykelns jämförelse medan skruvförbandet med HEICO-LOCK® brickor bara tappade lite grann. Under givna testparameter och förhållanden på denna studie erbjöd HEICO-LOCK® brickor ett ökat motstånd för självlossning orsakat av vibrationer.

Som klargjort tidigare så utfördes detta test i enlighet med DIN 65151. I tillägg till det så kommer man att lägga till samma testmetod och sekvens till DIN 25301 ('Design guide för järnvägsfordon och komponenter - skruvförband - Del 2: Design – Mekaniska applikationer'). De här parametrarna designades och verifierades i ett industriprojekt som utfördes av Fachhochschule Koeln (University of Applies Science Köln, Tyskland) och IMA Research Institutet, Dresden, Tyskland. Denna process kommer att föras in i DIN 25201 i ett tillägg som heter DIN 25201-4 /6/.

HEICO-LOCK® Killåsningsbrickor testades i enlighet med den utökade versionen av DIN 25201-4/6/. Diagrammet visar en markant fördel i jämförelse med standard brickor och vanligt använda metoder för skruvsäkring.