HEICO-LOCK® HLK-BRICKOR
FÖR STÅLKONSTRUKTION

HEICO-LOCK® HLK-Brickor

HEICO-LOCK® HLK-brickor är ett vibrations säkert system av högsta kvalitet för HV set enligt DIN EN 14399-4 och DIN EN 14399-8.

Även under extrema vibrationer eller svåra dynamiska laster i stålkonstruktioner erbjuder HEICO-LOCK® HLK-brickor, som är godkända av det Tyska Institutet för byggnadsteknik (DIBt), maximal pålitlighet. På grund av den förstorade radien på HV skruvar är HEICO-LOCK® HLK-brickor fasade på innerdiametern för att kunna garantera optimal ytkontakt vid åtdragning.

 

 

 

 • Designade för att säkra HV set enligt DIN EN 14399-4 och DIN EN 14399-8
 • Ersätta brickor enligt DIN EN 14399-6
 • Godkänd och certifierad produkt för konstruktion (Certifierad konformitet)
 • Godkänd för användning av Tyska Institutet för byggnadsteknik (DIBt) godkännande No Z-14.4-702
 • Enkel att montera och demontera (HLK-brickor levereras förmonterade som par)
 • Den dubbla avfasningen säkerställer att HEICO-LOCK® HLK-brickor inte kan monteras felaktigt, för att förhindra felanvändning
 • Högt korrossionsmotstånd genom zinkflake ytbehandling
 • Tillgängligt för HV set från M12 upp till M36

 

FUNKTIONSPRINCIP

     

En viktig detalj på HEICO-LOCK® HLK-brickor som skiljer dem från vanliga plan, eller fasade brickor (enligt DIN EN 14399-6) är förhindrandet av självlossning genom HEICO-LOCK® certifierade killåsnings princip.

 

 • Kilformad yta på insidan av HLK-brickan, och radiella tänder på utsidan.
 • Ingrepp sker med sammankoppling av de radiella tänderna med motstående ytor (när skruven är åtdragen).
 • Rörelser kan endast ske på insidorna av brickparet, vilket tillåter systemet att finjustera sig själv automatiskt.
 

 

TEKNISK DATA

     

1. Skillnad i hårdhet: HHEICO > HMaterial

 • • Ythårdheten på HEICO-LOCK® HLK-brickor är högre än hårdheten på ett HV set enligt DIN EN 14399-4 och DIN EN 14399-8 (hållfasthet 10.9; max. 380 HV)
  • HLK-brickor: Stål (genom-härdat; 485 ± 25 HV0.3)
 
 

2. Skillnad i vinklar: α > β

 • Kilvinkeln (α) på HEICO-LOCK® HLK-brickor är större än skruvens gängstigning (β)
 • Denna större vinkel gör att en expansion I tjocklek på HEICO-LOCK® HLK-brickor överstiger den möjliga rörelsen som skruven kan röra sig axiellt över skruvens gänga.
 
 

3. Skillnad i friktion: μa > μi

 • Den kilformade ytan har en avsevärt lägre friktions koefficient (μi) än den tandade utsidan av brickan (μa)
 • Varje försök till självlossning på grunda av dynamisk påkänning eller vibrationer förhindras då brickan bara är fri att röra sig mellan HLK-brickans kilytor.
 
 

4. Skillnad i förspänning: Fdyn > Fstat

 • En ökning av tjockleken hos HEICO-LOCK® HLK-brickorna till följd av lossdragning ger en ökad klämkraft.
 • Denna klämkraftsökning från ett statiskt tillstånd gör skruven självlåsande.
 
 

5. Dimensioner på HEICO-LOCK® HLK-brickor

 • Genom att båda brickorna i brickparet har en fasning på innerdiametern, är HLK-brickor speciellt designade för att fungera med en ökad radie mellan undersidan av skruvskallen och skruvstammen på HV skruvar. Detta säkerställer i sin tur att radien under skruvskallen inte utgör ngt hinder och att ett säkert skruvförband är bibehållet.

 

MONTERINGS INFORMATION

Ett HV set behöver säkras på båda
sidor i ett genomgående hål:
Ett par HLK-brickor under skruvskallen
och ett par under muttern.
HEICO-LOCK® HLK-brickor är direkt
utbytbara mot vanliga plana fasade
brickor enligt DIN EN 14399-6.
Ingen låsfunktion uppnås genom att
kombinera HLK-brickor med
ytterligare brickor eller fästelement.

 

APPLIKATIONS EXEMPEL

 

 

 

PRODUKTÖVERSIKT

MStål
Produkt Nr.
Inner-Ø
[mm]
Ytter-Ø
[mm]
Box Antal
[par]
M12 HLK-12 13 24 200
M16 HLK-16 17 30 100
M20 HLK-20 21 37 100
M22 HLK-22 23 39 50
M24 HLK-24 25 44 50
M27 HLK-27 28 50 25
M30 HLK-30 31 56 25
M36 HLK-36 37 66 25

 

För detaljerad information om Tyska Institutet för Byggnads Teknik (DIBt) godkännande nr. Z-14.4-702
besök www.heico-lock.com/downloads eller www.dibt.de.