Kvalitet först

Qualität

Ständiga förbättringar I processer, ständig strävan efter innovation och ett nolltolerans koncept mot fel formar basen för vårt totala kvalitetssystem.

Vår produktionsprocess behandlas av ett högeffektivt kvalitetskontrollsystem och integrerat, dialog orienterat PPS ( ett kvalitetsledningssystem för produktionsplanering och uppföljning) och BDE (produktion och datainsamling) system. Båda systemen ger värdefull information för att ständigt kunna förbättra konkurrenskraften i våra produkter.

Vi har jobbat i många år med ett ledande CAQ-system. Felaktigheter och effektanalyser (FMEA) i produktutveckling, drift och produktion tillsammans med statistisk processkontroll (SPC) för massproducering garanterar kvalitet igenom hela tillverkningsprocessen.