Vanliga monteringsexempel

     

Sexkantskruv och mutter i genomgående hål säkrat på
båda sidor

Sexkantskruv säkrad i gängat hål

Sexkantskruv säkrad i försänkt hål

Säkrad pinnskruv